בליבה של ירושלים, הולך ונבנה בית שמגדלים בו תורה ותפילה-

ישיבת לנתיבות ישראל כשם ספרו של רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

"אך אין השכינה שורה במעשי ידינו אלא אם כן יושלמו שני עמודי התורה. האחד מהם: שתהיה התורה מאת האלוקים, והשני: שתהיה מקובלת בלב נאמן מהקהל.

והמשכן היה ממצות האלוקים והיה מעשהו מכל הקהל, כמו שנאמר: "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" – בתכלית החפץ והרצון. והתחייב

השלמת התולדה שהיא השכינה כאשר אמר "ושכנתי בתוכם" (כוזרי מאמר שלישי, כג)

רבני הישיבה ותלמידיה משתדלים לעסוק בתורה האלוקית, בעמל הש"ס והפוסקים בעיון ובבקיאות, ובלימוד אמונת ישראל ותורה,

ונדיבי העם בתרומותיהם משלימים את העמוד השני – הלב הנאמן מהקהל.

וע"י שני העמודים גם יחד נזכה לרומם את התורה בקרבנו, ומתוך כך בלב רבים מישראל ומעל הכל ברוח האומה המתקומם קמעא קמעא כצאת השמש בגבורתו.

מכתב ממורנו ראש הישיבה. לקריאה לחץ